Partner

Mianem partnera w systemie SENDLINK.PL określamy stronę www lub inny kanał sprzedaży wykorzystywany przez Ciebie do zwiększania sprzedaży w sklepie internetowym. Każdy partner utworzony w systemie posiada dostęp do panelu, w którym na bieżąco może kontrolować ilość poleconych transakcji, ich stan oraz stan środków do wypłaty.