Żądanie wypłaty

Każdy partner może zażądać w każdej chwili wypłaty zgromadzonych środków. SENDLINK.PL łączy żądania partnerów z właścicielami sklepów internetowych, dzięki czemu partnerzy jak i właściciele w jednym miejscu załatwiają sprawy rozliczeń, mogą np. w każdym momencie sprawdzić jakie transakcje weszły wskład jakiego żądania lub kiedy takie żądanie zostało zrealizowane, czyli kiedy partnerowi zostały wypłacone należne środki.

Aby utworzyć żądanie wypłaty zgromadzonych środków partner musi zalogować się do swojego konta, do którego dane dostępowe otrzymuje automatycznie w momencie przypisania go strony internetowej. Wykonane żądanie wypłaty będzie widoczne w panelu właściciela.