Kampania CPA

Kampania CPA, z angielskiego Cost Per Action (lub CPL – Cost Per Lead) zakłada, że partner otrzyma wynagrodzenie w momencie gdy polecony przez niego użytkownik wykona konkretną akcję jaka jest przypisana do linka afiliacyjnego, z którego użytkownik został przekierowany. Taką akcją może być np. zamówienie produktu lub wypełnienie formularz zapisu na newsletter. W kampaniach typu CPA/CPL stawka za wykonaną akcję jest niezmienna czyli np. partner otrzymuje 4 zł za każdą poprawnie zrealizowaną akcję.

Aby dodać link afiliacyjny rozliczany w modelu CPA przejdź do wybranej strony internetowej, dalej do akcje i utwórz nową akcję. Jako typ wybierz “Lead (CPL)”.