Kampania CPS

Kampania CPS, z angielskiego Cost Per Sale jest bardzo podobna do kampanii CPA z tą różnicą, że stawka za wykonaną akcję różni się dla każdej transakcji ponieważ partner w tym modelu otrzymuje procent od kwoty zamówienia. Zamiast sztywnej kwoty np. 4 zł partner otrzymuje np. 8% od zamówienia o wartości np. 100 zł.

Aby dodać link afiliacyjny rozliczany w modelu CPC przejdź do wybranej strony internetowej, dalej do akcje i utwórz nową akcję. Jako typ wybierz “Sprzedaż (CPS)”.