Akcja

Określenie “Akcja” w przypadku marketingu afiliacyjnego używane jest do opisania czynności jaką użytkownik polecony przez partnera musi wykonać aby partner otrzymał wynagrodzenie. Akcją może być np. złożenie zamówienia lub wypełnienie formularza newslettera. Za każdą udaną akcję partner chce otrzymać wynagrodzenie. Wynagrodzenie jest zależne od modelu w jakim została utworzona akcja. SENDLINK.PL obsługuje trzy modele w jakich są rozliczane akcje CPC, CPL i CPS. Rozwinięcia użytych skrótów znajdziesz klikając w wybrany model.

SENDLINK.PL pozwala na analizę akcji wraz z wizualną prezentacją wyników. Aby dodać nową przejdź do wybranej strony internetowej, dalej do akcje i utwórz nową akcję.